Barion Pixel

Zomo HOME

Adatvédelmi tájékoztató

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Zomo HOME Bt.


A www.zomohome.hu webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, a Zomo HOME Bt. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A Zomo HOME Bt. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.


 1. Fogalommeghatározások

A www.zomohome.hu webáruház üzemeltetője a Zomo HOME Bt.

székhelye:  2500 Esztergom, Dobozi Mihály út 16.

cégjegyzékszáma: 11-06-011179

adószáma: 20795777-2-11

Ügyfélszolgálat telefonszáma:+36 (30) 5912315

A webáruház e-mail címe: webshop@zomohome.hu

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@zomohome.hu

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: hétfőtől péntekig  08:00 és 17:00 óra között

WEBOLDAL -Domain zomohome.hu és annak aldomain-jei.

TARTALOM –nak minősülnek a következők:


 • minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és elérhető;
 • minden olyan e-mail/vagy egyéb üzenet, amit a Zomo HOME Bt. küld FELHASZNÁLÓINAK vagy ÜGYFELEINEK elektronikus és/vagy bármely más információs eszköz igénybevételével.
 • minden, bármilyen kommunikációs úton közölt információ, amit a Zomo HOME Bt. alkalmazottja vagy munkatársa hoz a FELHASZNÁLÓ vagy ÜGYFÉL tudomására, függetlenül attól, hogy meghatározza a szerződéskötést megelőző tájékoztatás vagy sem.
 • minden olyan információ, mely a termék, a szolgáltatás és/ vagy egy bizonyos időszakban a Zomo HOME Bt. által megszabott árakra vonatkozik.
 • a Zomo HOME Bt-vel partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok, információk, árak, egy bizonyos időszakban

SZOLGÁLTATÁS – elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, mely kizárólag a weboldal nyilvánosan elérhető területein zajlik, vagyis lehetőséget nyújt az ÜGYFÉLNEK, hogy kizárólag elektronikus vagy bármely más távközlési úton szerződjön termékre és/vagy szolgáltatásra.

TAG – az a személy, akinek hozzáférése van vagy hozzáférést szerez a TARTALOMHOZ bármilyen kommunikációs eszközzel (elektronikus úton, telefonon, stb.) vagy felhasználásra vonatkozó egyezség jött létre közte és a Zomo HOME Bt. között, melyhez FELHASZNÁLÓI FIÓK és annak használata szükséges.

FELHASZNÁLÓI FIÓK – e-mail cím és jelszó együttese, mely egy adott TAGNAK hozzáférést nyújt a WEBOLDAL bizonyos területeire, mely a SZOLGÁLTATÁSOKAT tartalmazza.

ÜGYFÉL – az a személy, aki hozzáférést nyer a TARTALOMHOZ és SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, a FELHASZNÁLÓI TAGSÁG létrehozása által.

RENDELÉS – egy elektronikus dokumentum, amely a Forgalmazó és az Ügyfél között jön létre és ami által az Ügyfél a Weboldalon értesíti a Forgalmazót a vásárlási szándékáról.

RRP – (Ajánlott kiskereskedelmi ár vagyis a Beszállító által ajánlott ár) – bizonyos termékek esetén az értékesítési ár mellett van feltüntetve (bal oldalon, a több terméket tartalmazó oldalakon, az eladási ár alatt a termékek egyéni bemutató oldalán), kisebb betűtípussal, mint az eladási ár és szürke színnel. Az RRP áron értékesített termékek esetében ez csak értékesítési árként jelenik meg. Az RRP ár NEM referenciaárként használt, és csak a Zomo HOME Bt. beszállítójának információi / ajánlásaiként használható fel. Ezt az információt a termékárak összehasonlítása érdekében tüntetjük fel, és az ügyfél elfogadja, hogy kevésbé nyilvánvaló megjelenítésével ez az információ nem okozhat zavart és a


DOKUMENTUM – a jelen Általános szerződési feltételek.

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓ – bármely olyan elküldött üzenet (pl. e-mail / SMS / Viber / telefonhívás / mobil értesítő / web értesítő stb.) amely általános vagy specifikus információt tartalmaz a vásárolt vagy online látott termékkel azonos termékekre, vagy azt kiegészítő termékre vonatkozóan, vagy az ajánlatokra, illetve promóciókra vonatkozó információt, kosárba tett / felhasználóhoz adott Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó információt vagy más kereskedelmi információt, például marketing kutatási felméréseket tartalmaz.

SZERZŐDÉS – távollevők között- a 2014. június 4. 34. számú Sürgősségi Kormányrendelet meghatározása értelmében a fogyasztói jogok védelme az eladóval kötött szerződéseken belül, valamint a jogszabály módosítására és kiegészítésére szolgáló 2. cikkely 7. szakasza szerint, ahogy ezt a fogyasztói jogok 2011/83/EU irányelve összefoglalta: minden szerződés eladó és fogyasztó közt egy szervezett távollevők közötti vagy távszolgáltatási rendszeren belül, a felek fizikai jelenlétét mellőzve, egy vagy több kizárólagos kommunikációs eszköz használatával a szerződés lejárati időpontját is beleértve.

SZEMÉLYES ADAT – bármely olyan információ, amely azonosított, vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik (“érintett személy”); és amely általában vezetéknévre vagy utónévre, lakcímre, e-mail címre, személyazonosító számra, telefonszámra, ügyfél azonosítóra, egységes egyedi azonosítóra (UUID – universal unique identifiers), földrajzi adatra stb. utal.

ADATKEZELŐ – természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más entitás, amely önállóan vagy együttesen meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit.

HOZZÁJÁRULÁS – az érintett személy hozzájárulása jelenti az érintett személy szabad akaratának bármely, konkrét, kellő tájékozottság után megtett, félreérthetetlen megnyilvánulását, amelyen keresztül egyértelmű magatartása vagy nyilatkozata által elfogadja azt, hogy személyes adatait kezelni fogják.

ADATKEZELÉS – a személyes adatokon (automatizált vagy nem automatizált módon) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, kezelés, rendszerezés, tárolás, módosítás, megváltoztatás, kivonatolás, betekintés, felhasználás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés stb. (ideértve valamennyi a személyes adaton végzett műveltet);

HÍRLEVÉL/RIASZTÁS – időszakos tájékoztatás eszköze, kizárólagosan elektronikus formában, termékekről, szolgáltatásokról és/vagy a Zomo HOME Bt. által egy adott időszakban tartott vásárlási akciókról, anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna a Zomo HOME Bt. a megjelenített információkra.

ÁTUTALÁSOK – a Zomo HOME Bt. által a ÜGYFÉLNEK termék/szolgáltatás eladásából befolyt összeg jóváirása, a Zomo HOME Bt. által jóváhagyott kártyás átutalással vagy banki átutalással, a kiszállítási módszertől függetlenül.


 1. Általános
 • 2.1. A dokumentum meghatározza az általános szerződési feltételeket a Weboldal/Szolgáltatás/ Tartalom használatát tekintve a Tag vagy Ügyfél által, abban az esetben, ha nincs más érvényes szerződése a Zomo HOME Bt-vel. Kérem, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot annak érdekében, hogy elkerülje az esetleges nem kívánt / kellemetlen következményeket, amelyeket a Felhasználó / Tag / Ügyfél az adataira / vagy a Zomo HOME Bt. részére átadott információkra gyakorolt negatív hatásként értékelhet.
 • 2.2 A termékek és/vagy a szolgáltatások kiszállítása a regisztrációhoz szükséges formalitások teljesítését követően azonnal megkezdődik. A regisztrációhoz való kifejezett beleegyezése által, a Tag vagy az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelés feldolgozása érdekében a nevét, a címét vagy más kért adatokat helyesen adja meg. A megadott információk helyesbítése vagy módosítása érdekében kérem keresse fel a “személyes adatok” menüt az applikáción, illetve a “Felhasználói Fiókom” belül. A felhasználói fiókba való belépés által és a személyes jelszó használatával felelőssé válik az ebből eredő valamennyi cselekményéért. A Zomo HOME Bt.  nem vonható felelősségre a felhasználó felhasználói fiókjának és jelszavának biztonságára és annak bizalmas jellegére vonatkozó hanyagságából eredő hibákért / incidensekért.
 • 2.3. A Tartalomnak/Szolgáltatás használata, beleértve a hozzáférést, a weboldal látogatását és megtekintését, maga után vonja a Tag vagy a Ügyfél csatlakozását a jelen feltételekhez. Az Ügyfél vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződési feltételek frissítését, kiegészítéseit és módosításait. Vita esetén a rendelés időpontjában érvényes szerződési feltételek érvényesek, panaszát a Zomo HOME Bt.  fele írásban küldheti meg.
 • 2.4 A Szolgáltatáshoz való hozzáférés kizárólag a www.zomohome.hu nyilvános weboldalon keresztül valósul meg.
 • 2.5. A Weboldal/Tartalom/Szolgáltatás használata során kizárólagosan a Tag vagy Ügyfél felelős minden tevékenységéért. Ugyancsak Ő felel az érvényben lévő jogszabályok szerint minden kárért, melyet a Weboldal/Tartalom/ Szolgáltatásban okozott a Zomo HOME Bt-nek, vagy a Zomo HOME Bt-vel az adott időpontban szerződésben álló harmadik félnek.
 • 2.6. Abban az esetben, ha a Felhasználó vagy az Ügyfél nem egyezik bele az Általános Szerződési Feltételekbe/ nem fogadja el/ és/vagy visszavonja az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó beleegyezését, ezt e-mail útján teheti meg, az alábbi e-mail címre küldött üzenettel: info@zomohome.hu megjelölve az indokait és a begyűjtött adatok frissítésére / megváltoztatására vonatkozó kéréseit.
  • 2.6.1. Továbbá lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatás és más, a Zomo HOME Bt.  által a Weboldalon nyújtott szolgáltatás használatára vonatkozó beleegyezését visszavonja a Felhasználó vagy az Ügyfél az erre vonatkozó kérelmét az info@zomohome.hu címre nyújthatja be.
  • 2.6.2. Abban az esetben, ha a Felhasználó és/vagy Ügyfél a továbbiakban nem kíván a Zomo HOME Bt. által küldött hírleveleket/ figyelmeztetéseket, és/ vagy marketing és reklámozási céllal nyújtott információkat kapni, a kommunikáció módjától (elektronikusan, telefonon stb.) függetlenül, az erre vonatkozó, valamennyi e-mailben megtalálható, gomb megnyomásával, vagy a Zomo HOME Bt.  Adatvédelmi Tisztségviselőjének info@zomohome.hu e-mail címére küldött kérelemmel kérheti a LEIRATKOZÁST.

2.6.3. A Felhasználónak/ Ügyfélnek a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokra tekintettel, a felek által kötött kereskedelmi szerződés alapján, a Zomo HOME Bt.  részére benyújtott erre vonatkozó kérés esetén joga van az elfeledtetéshez, és ennek érdekében a kérelmét az Adatvédelmi Tisztségviselő részére az info@zomohome.hu címre nyújthatja be. A Felhasználó/ Ügyfél bármikor felülbírálhatja azon döntését, hogy nem ért egyet/nem fogadja el a Dokumentumot abban a formában, ahogyan az megjelenik az adott pillanatban, azzal, hogy Hozzájárulását fejezi ki az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó Dokumentum tekintetében.

2.7 Amennyiben az Ügyfél kifizette az összes megrendelését a Zomo HOME Bt-nek, és visszavonja a beleegyezését a Dokumentumot illetően egy megrendelés folyamatban léte alatt, ez esetben a Zomo HOME Bt.  törli a megrendelést, anélkül, hogy bármilyen kötelezettsége lenne a feleknek egymással szemben vagy anélkül, hogy bármely félnek anyagi, kártérítési követelései lehetnének (a vételár visszatérítése kivételével).

 • 2.8 Ez a Weboldal csak azon, kizárólag 18 éven felüli, természetes személy Tagoknak szól, akik megtették a megfelelő regisztrációs lépéseket, és akik nem voltak felfüggesztve vagy eltávolítva a Zomo HOME Bt.  által, a felfüggesztés vagy eltávolítás okától függetlenül. Azáltal, hogy Taggá válik, az illető személy kijelenti, hogy eleget tesz a fenti feltételeknek.
 1. Tartalom
 • 3.1 A Tartalom, ahogy a bevezetésben is meghatározásra került -, beleértve, a logókat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, álló- és mozgóképeket, szöveg és/vagy multimédia tartalmakat, melyek a Weboldalon találhatók, a Zomo HOME Bt.  kizárólagos tulajdonát képezik. Minden jog és felhasználási engedély a Zomo HOME Bt-t illet.
 • 3.2. A Tagnak vagy Ügyfélnek tilos lemásolni, megosztani, közzétenni vagy továbbítani egy harmadik félnek, módosítani és/vagy egyéb módon megváltoztatni, használni, hozzácsatolni, kitörölni vagy belefoglalni bármely tartalmat más összefüggésben, mint ami a Zomo HOME Bt.  eredeti célja volt, jeleket eltávolítani, melyek a Zomo HOME Bt.  szerzői jogára utalnak, valamint olyan tartalmak reprodukálásában, módosításában vagy megjelenítésének továbbításában, terjesztésében és értékesítésében közreműködni, amelyhez a Zomo HOME Bt.  előzetesen nem járult hozzá.
 • 3.3. Minden tartalom, melyhez a Tagnak vagy Ügyfélnek hozzáférése van és/vagy hozzáférést nyer, a felhasznált eszköztől függetlenül a Dokumentum előírásaihoz tartozik, abban az esetben, ha a tartalmat nem kíséri egy s érvényes külön megállapodás a Zomo HOME Bt.  és közte, azon tartalomra vonatkozó, magától értetődő és nyomatékos biztosíték nélkül.
 • 3.4. A Tag vagy Ügyfél csak magán vagy nem kereskedelmi célra másolhat, vihet át és/vagy használhat tartalmakat, abban az esetben, ha ezek nem ellenkeznek jelen Dokumentum előírásaival.
 • 3.5. Amennyiben a Zomo HOME Bt.  egy Ügyfélnek / Tagnak a Tartalom vagy annak bizonyos része vonatkozásában a közöttük erre létrejött külön megállapodás értelmében az abban meghatározott tartalommal felhasználási jogot ad, és amely tartalomhoz az Ügyfélnek/Tagnak hozzáférése van vagy az Ügyfél/Tag ezen megállapodás következtében hozzáférést nyer, e felhasználási jog csakis a megállapodásban meghatározott Tartalomra vagy tartalmakra terjed ki, kizárólag annak vagy azoknak a Weboldalon történő elérhetősége időszakában vagy a megállapodásban maghatározott időszakra érvényes, a meghatározott feltételeknek megfelelően. Abban az esetben ha ez létezik, nem képezi megállapodás részét a Zomo HOME Bt.  és az illető Tag, Ügyfél vagy bármely harmadik fél között, akinek hozzáférése van/ kap a megosztott tartalomhoz bármilyen eszköz által és aki károsulhat ezen tartalom következtében a használati megállapodás ideje vagy lejárta után.
 • 3.6. Semmilyen tartalom, mely a Tagnak vagy Ügyfélnek volt továbbítva bármilyen kommunikációs eszközzel ( elektronikusan, telefonon stb.), vagy melyhez az illető szerzett hozzáférést, látogatás vagy megtekintés által nem képezi kötelezettség tárgyát a Zomo HOME Bt. , vagy bármely alkalmazottja, munkatársa részéről, aki a tartalmat közvetítette, abban az esetben ha ez létezik az illető tartalom ellenében.
 • 3.7. Tilos a Tartalom bármely részének felhasználása, melyet a jelen dokumentum vagy kísérő felhasználói szerződés, amennyiben ilyen létezik, nem engedélyez kifejezetten.
 1. Kapcsolat az ügyfelekkel és a tagokkal
 • 4.1. A Zomo HOME Bt.  teljes és helyes azonosító és elérhetőségi adatokat közöl a weboldalon a Tagok és Ügyfelek számára.
 • 4.2. A kapcsolatfelvételi űrlap használatával, valamint a weboldalon található szolgáltatás által a Zomo HOME Bt.  Tagja vagy az Ügyfél kijelenti és hozzájárulását adja, hogy a Zomo HOME Bt.  társaság (anélkül, hogy ez kötelező lenne a társaságra nézve) kapcsolatba lépjen vele bármilyen kommunikációs eszköz által, tudva, hogy az elérhetőségi adatainak, így a név, e-mail cím, telefonszám stb. Megadásával, ezek az adatok a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében kezelve lesznek, a társaság további gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak megfelelő folytatása érdekében. Személyes adatok feldolgozására és kezelésére vonatkozó további információkért és részletekért kérem nézze meg és olvassa el a dokumentum Adatvédelemmel kapcsolatos fejezetében írtakat is.
 • 4.3. A kapcsolatfelvételi űrlap teljes vagy részleges kitöltése és elküldése nem jelent semmiféle kötelezettséget a Zomo HOME Bt.  részéről a Taggal vagy Ügyféllel való kapcsolatfelvételre.
 • 4.4. A weboldalhoz való hozzáférés, az ennek keretén belül közölt információk használata, az oldalak látogatása vagy e-mailek és értesítések küldése a Zomo HOME Bt.  számára elektronikus úton, telefonon vagy bármilyen a Tag/Ügyfél és Zomo HOME Bt.  között létező kommunikációs módon történik, úgy vélve, hogy beleegyezik értesítések fogadásába a Zomo HOME Bt.  részéről, elektronikus úton és/vagy telefonon keresztül, beleértve az e-mailen történő kommunikációt, szöveges üzenetet (SMS) vagy a weboldalon lévő hirdetéseket.
 • 4.5. Az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a közölt elérhetőségek saját elérhetőségei ( e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím) és felhasználhatók a Zomo HOME Bt.  által az Ügyféllel való kapcsolattartásban.
 1. A hírlevelek és értesítések
 • 5.1. Abban a pillanatban, amikor a Tag vagy Ügyfél felhasználói fiókot hoz létre a weboldalon, elfogadva ezáltal a Dokumentumot (általános szerződési feltételeket), joga van véleményt nyilvánítani, hogy elfogadja-e a hírlevelek és értesítések fogadását a Zomo HOME Bt.  részéről elektronikus úton és /vagy telefonon, beleértve az e-mail-t, szöveges üzenetet (SMS) vagy a honlapon történő hirdetéseket.
 • 5.2 A hírlevél és az értesítés küldésére szolgáló személyes adatok kezelésekor a Zomo HOME Bt.  az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat veszi figyelembe.
 • 5.3 A hírlevelekről és értesítésekről a Tag vagy Ügyfél bármikor leiratkozhat, az alábbi módokon:
  • 5.3.1. Használva a hírlevélben, értesítésben erre szánt linket (az elektronikus levél alján a „leiratkozás” link), ahol ez technikailag lehetséges.
  • 5.3.2. A hírlevél és a figyelmeztető jelzések fogadásának módosítása, a Tag egyéni fiókjában a www.zomohome.hu weboldalon.
  • 5.3.3. Felvéve a kapcsolatot Zomo HOME Bt-vel, a fenti 2.5. pontban foglalt elérhetőségeken.
 • 5.4. A hírlevelek és/vagy a figyelmeztető jelzésekre vonatkozó hozzájárulás visszavonása nem jelenti Dokumentumban foglalt rendelkezéseknek való megfelelésre vonatkozó beleegyezésről való lemondást elfogadásáról, és az csak a szándék közlését követően alkalmazandó.
 • 5.5. Zomo HOME Bt.  fenntartja a jogot, hogy kijelölje azokat, akiknek küld hírleveleket és/vagy értesítéseket, valamint a jogot, hogy eltávolítsa az adatbázis bármely Tagját vagy Ügyfelét, aki már hozzájárult ahhoz, hogy megkapja a hírleveleket és/vagy értesítéseket, további elkötelezettség nélkül a Zomo HOME Bt.  részéről, vagy annak előzetes értesítése nélkül.
 • 5.6. A Tag és/vagy Ügyfél számára a Zomo HOME Bt.  által küldött hírlevelek és/vagy értesítések nem tartalmaznak semmiféle hirdetési, reklám anyagot mely egy harmadik félre hivatkoznak, harmadik fél, amely nem a kereskedelmi partnere a Zomo HOME Bt. -nak, a hírlevelek és/vagy az értesítések küldése időpontjában.
 1. Adatvédelem
 • Vállaljuk, hogy az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseiben, – ideértve a EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) – foglalt valamennyi elvárt technikai és szervezési intézkedés implementálásán keresztül megteszünk mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a személyes adatai védelmét és azok bizalmas jellegének megtartását. A jelen fejezet célja, hogy tájékoztassuk a személyes adatok kezelésének módjáról, továbbá azon az – Ön által közvetlenül vagy a weboldalon keresztül nyújtott – személyes adatokról, amelyeket kezelünk.
 • 6.1. A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos törvényekkel és jogszabályokkal (GDPR) összhangban személyes adatnak minősül bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ. Alapvetően az említett személyes adatok amelyeket a Társaság kezel, vezeték és utónévből, a lakhelyből, az e-mail címből, a személyazonosító számból, telefonszámból, ügyfél azonosítóból, a termékek kiszállítása érdekében adott AWD kiszállítási azonosító kódból stb. állnak.
 • 6.1.1. A Zomo HOME Bt.  által gyűjtött és kezelt személyes adatok a következők: vezetéknév és utónév, lakcím (a termékek kiszállításához szükséges postai cím), e-mail cím, telefonszám, egységes egyedi azonosító (UUID – universal unique identifiers), ügyfél azonosító, számlázási adatok (rendelés véglegesítéséhez), hang, banki adatok (a rendelés visszafizetése esetén), közösségi média fiók. Nem gyűjtünk, illetve kezelünk bármely más módon szenzitívnek minősülő, a GDPR által különleges adatként meghatározott személyes adatot. Továbbá nem kívánjuk 18 év alatti személy személyes adatát gyűjteni, illetve tárolni.
 • 6.1.2. Ezáltal, a GDPR-ral összhangban, a jelenlegi személyes adatok kezelésének ellenőrzéséért felelős társaságok (Ellenőrző társaságok) a következők: i) Zomo HOME Bt.  jogi személy, amelynek székhelye 2500 Esztergom, Dobozi Mihály út 16.,  vállalja a  jogszabályok és a GDPR által meghatározott azon követelmények megtartását, amelyek a személyes adatai megfelelő, legmagasabb biztonsági intézkedések melletti és kizárólag az említett célok érdekében történő kezelésére vonatkoznak. A jelenleg kezelt személyes adatok a felek közötti jelenlegi vagy a múltbeli kapcsolatok során kerültek összegyűjtésre és kezelésre, amelyhez az akkor aktuálisan hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kifejezett hozzájárulását adta.
 • 6.1.3. A Társaság ezúton tájékoztatja, hogy 6.1. pont alatt és a következőkben meghatározott részletek csak példaértékűek és nem teljeskörűek, és az érintett személy / Ügyfél által megkötött szolgáltatásra vonatkozó szerződés tekintetében, a társaság csak a célok / és a Zomo HOME Bt.  által végzett tevékenységek teljesítéséhez legszükségesebb mértékű személyes adatot fogja begyűjteni és kezelni.
 • 6.2. A jelen Weboldal kezelése keretében, a Zomo HOME Bt.  különböző konkrét információkat (“személyes adat”) gyűjt, amelyek az érintettekre, az érintett egyének által, a weboldalon keresztül önkéntesen megadott beleegyezés által átadott adatokra vonatkoznak, közvetlenül (pl. vezetéknév és utónév, lakóhely, e-mail, telefonszám stb.), vagy közvetetten (pl. IP cím, UUID stb.)
 • 6.3. A Tag/ Ügyfél által átadott személyes adatokat a társaság az alábbi célokból kezeli: Rendelések és visszafizetések kezelése, A partnerekkel kötött, számviteli vonatkozású szerződéses megállapodások teljesítése, Marketing tevékenység optimalizálása, Megrendelés teljesítésére vonatkozó kérés teljesítése, Marketing kommunikáció, A felhasználó fiókok kezelése a Zomo HOME Bt.  platformon, Statisztikai célok, Zomo HOME Bt.  szolgáltatásaival kapcsolatos visszajelzés.
 • 6.4. A Zomo HOME Bt.  a személyes adatait a GDPR követelmények szerint az alábbi ideig gyűjti és kezeli: (i) a polgári és büntető törvénykönyvben meghatározott elévülésre vonatkozó rendelkezések, valamint az Általános Szerződési Feltételek elfogadása alapján fennálló szerződéses feltételek szerint a Társaság a személyes adatot a szerződés teljesítésétől számított 3 éven keresztül őrzi meg (kiszállítás esetén és amennyiben visszafizetésre nem kerül sor) (ii) a begyűjtött személyes adat archiválásra / 3 évnél hosszabb ideig őrzésre kerül, ha egy meghatározott számlára visszafizetést kérnek. Továbbá jelezzük, hogy a személyes adatait termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk, promóciós ajánlatok és olyan hírlevelek megküldése érdekében kezeljük, amelyre feliratkozott. Főszabály szerint, a személyes adatok említett csoportja direkt marketing célú kezelésére, csak az erre vonatkozó hozzájárulás esetén, a hozzájárulás megadásakor megadott kommunikációs csatorna (e-mail, sms stb.) használatával kerülhet sor. Mindezek figyelembevételével, fontos, hogy tisztában legyen azzal a ténnyel, hogy az adatkezelési tevékenységünket, annak visszavonásáig, a Hozzájárulására alapítjuk, amelynek visszavonására bármikor lehetősége van. A Zomo HOME Bt.  Ügyfél a személyes adatai megadása által nyilatkozik és feltétel nélkül elfogadja azt, hogy a személyes adatai az adatfeldolgozó adatbázisában tárolása, illetve archiválásra kerülnek, és ezzel egyidejűleg kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a személyes adatai 6.3. fejezet szerinti kezeléséhez.
 • 6.5. A Zomo HOME Bt.  Társaság tájékoztatja, hogy személyes adatok kezelése az alábbiakat foglalja magában: személyes adatokon (automatizált vagy nem automatizált módon) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, kezelés, rendszerezés, tárolás, módosítás, megváltoztatás, kivonatolás, betekintés, felhasználás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés stb. (ezen műveletek összessége a jelen szerződéses feltételek tekintetében példaként szolgál; a személyes adaton végzett bármely művelt adatkezelésnek minősül);
 • 6.6. Alkalmazási hatály szempontjából, a szabályozás által meghatározottak alkalmazandók valamennyi az EU területén székhellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett adatkezelésre, valamennyi a természetes személy személyes adatának EU területén belül végzett adatkezelésére, illetve az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által az EU területén kívül végzett adatkezelésére, ha: a termékeket vagy szolgáltatásokat uniós állampolgároknak kínálták fel, vagy ha uniós állampolgárok kerülnek monitorozásra / profilozásra. A Zomo HOME Bt.  Társaság a hatályos törvények és jogszabályok – ideértve a GDPR-t – alapján adatkezelőnek minősül.
 • 6.7. A Zomo HOME Bt.  Társaság ezúton tájékoztatja, hogy az ügyfél által kiválasztott terméktől/ szolgáltatástól és a személyes adatok kezelésének céljától függően, a Zomo HOME Bt.  személyes adatokat más Csoport Cégeknek, harmadik személyeknek, illetve hatóságoknak az adatkezelés alapján meghatározott célok teljesítése érdekében továbbíthatja. A GDPR rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a Zomo HOME Bt.  a személyes adatokat az alábbi típusú személyeknek továbbíthatja, vagy biztosíthat hozzáférést: A rendelések kezelése érdekében a Csoport Cégeknek; A megrendelt termékek és szolgáltatások kiszállítása érdekében a kereskedelmi partnereknek; A futár szolgáltatások nyújtói részére, A fizetési vagy banki szolgáltatások nyújtói részére, A könyvelési, vagy külső könyvelői szolgáltatások nyújtója részére, Biztosító társaságoknak, Más harmadik személyeknek, amelyekkel közös programot alakíthatunk ki a termékeink és szolgáltatásaink ajánlására és támogatására; Hatóságok részére. Vállaljuk, hogy elvégzünk valamennyi szükséges átvilágítást annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az adatfeldolgozó, illetve az adatokat kezelő harmadik személyek bevezetettek valamennyi Technikai és Szervezési Intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy az érintett személyek (Ügyfelek / Zomo HOME Bt.  Tagok) adatvédelmi jogainak garantálására vonatkozó hatályos jogszabályi követelményeknek, ideértve a GDPR-t, megfeleljenek.
 • 6.8.Az Alap, amelyre a személyes adat kezelését alapozzuk, a személyes adat feldolgozásának céljától függően, az Ön hozzájárulása lehet amelyet megadott, amikor a személyes profilját kialakította és jóváhagyta, annak érdekében, hogy kérésnek megfelelően a Zomo HOME Bt.  társaság ügyfele/tagja lehessen. Az alap ezen felül jogi és/vagy szerződéses, figyelembe véve az Ön (az ügyfél) és a Zomo HOME Bt.  vállalat/vállalatok közötti szerződéses/kereskedelmi kapcsolatot, a megrendelés és a megrendelt termékek kifizetésének megtörténte által, alkalmatlan vagy elutasított termékek visszaküldése által, de alap a vállalat jogos érdeke, amely a GDPR által is biztosítottan kötelező és szükséges akkor, amikor a vállalat kereskedelmi és gazdasági tevékenységet folytat. Személyes adata annak érdekében kerül feldolgozásra, hogy fejlesszük és biztosítsuk, amennyiben bármikor szükséges, a honlap használatának és a www.zomohome.hu  felület használóinak védelmét a cyber/virtuális támadásoktól, csalási kísérletek azonosításának módját és megelőzését, beleértve a személyes adatok a helyi hatóságoknak történő átadását, és egyéb kockázatok kezelésének módját.
 • 6.9. Továbbá teljes körűen tájékoztatni szeretnénk az Európai Rendelet (GDPR EU 679/2016) alapelveiről és az érintett személyek egyéni jogairól.
 • 6.10. Az Általános Adatvédelmi Rendelet összesen 6 elvet határoz meg, amely a személyes adatok kezelése során követendő: a. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve. Ezen elv alapján, a vállalatnak biztosítania kell, hogy (1) a személyes adat kezelése jogi követelmények alapján történik és más kezelői tevékenység jogtalan; (2) a személyes adatkezelés az érintett személy megítélése alapján ésszerű módon történik; (3) az adatkezelésnek átláthatónak kell lennie, ami azt jelenti, hogy az adatkezelőnek nyilvános és világos tájékoztatást kell adnia az érintett személyek részére az adatkezelés céljáról és módjáról. b. Célhoz kötöttség. A Vállalat eleget tesz ezen követelménynek, amennyiben összegyűjti és kezeli a személyes adatokat, kifejezetten a meghatározott céloknak megfelelően és kommunikálva azt az érintett személyek felé. c. Adattakarékosság. A Vállalat eleget tesz ezen elvnek kizárólag a működési céljából, a működéséhez szükséges személyes adatok kezelésével, és szabályokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy nem fog szükségtelen személyes adatot gyűjteni a gyűjtési tevékenység során. d. Pontosság. A Vállalat csak az ügyfelektől származó pontos és valós adatokat gyűjti össze és kezeli. e. Korlátozott tárolhatóság. A vállalat eleget tesz a GDPR rendelet ezen elvének azáltal, hogy a személyes adat archiválása/tárolása csak az adatkezelési célok teljesítéséhez szükséges meghatározott időre szól. f. Integritás és bizalmas jelleg. A Vállalat meghozott minden szükséges biztonsági intézkedést és belső szabályt arra vonatkozóan, hogy biztonságot nyújtson a jogosulatlan és jogszerűtlen adatkezelés ellen, továbbá belső szabályt az adat megsértése, változtatása vagy elvesztése ellen.
 • 6.11. Az Általános Adatvédelmi Rendelet az érintett személyek/ Zomo HOME Bt.  ügyfelek, tagok tekintetében összesen 8 jogot határoz meg a következők szerint: a. Tájékoztatáshoz és átláthatósághoz való jog (13. cikk és 14. cikk) – a „szerződéses feltételek” kezdő részében, valamint a jelen fejezetben foglaltak, úgy mint: az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; az Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei; személyes adatok kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja; adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái; információ a személyes adatok harmadik országba történő továbbításáról; megfelelő garanciák; tárolás időtartama; érintett személyek jogai; panaszbenyújtáshoz való jog; a személyes adat szolgáltatásának lehetséges következményei/kimenetelei; automatizált profilalkotás logikája és rendszere; b. Hozzáféréshez való jog (15.cikk) – A hozzáférési jogot a Társaság biztosítja, ami azt jelenti, hogy a társaság felügyeli a személyes adatkezelést; személyes adathoz hozzáférést ad; másolatkészítést biztosít az adatkezeléssel érintett személyes adatról; esetekben adatkiterjesztés (ésszerű díj ellenében); távoli hozzáférés elősegítése egy rendszer által, amely lehetővé teszi az adat megtekintését az érintett személyek számára; érintett személyek kilétének érvényesítése; c. Helyesbítéshez való jog (16. cikk, 19. cikk) – Adat helyesbítésre és kiegészítésre vonatkozik, amely jognak a társaság eleget tesz. d. Elfeledtetéshez való jog (17. cikk, 19.cikk) – a társaság az érintett személy kérésére eleget tesz ezen jogának, amennyiben a kérés indokolt és megalapozott: 1. Indokok: az adatra már nincs szükség; hozzájárulás visszavonása; tiltakozás; jogellenes kezelés; uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítésével összefüggő; gyermekeknek/kisebbségekenek biztosított szolgáltatás, kivéve, amennyiben a vonatkozó előírások teljesítettek. 2. A jog nem kérhető, ennélfogva nem adható meg, amennyiben az adatkezelés az alábbiak miatt szükséges: a szólás- és információszabadság kifejezéséhez; jogi kötelezettségeknek történő megfeleléshez; közérdek érdekében; egészséggel kapcsolatban; archiváláshoz; történelmi és tudományos kutatáshoz; statisztikai célból; azonosításhoz; bíróság előtti jog érvényesítéshez és védelemhez. e. Adatkezelés korlátozásához való jog (18.cikk, 19.cikk) – ezen jog a következőképp igényelhető: 1. Mely esetben: az adat pontosságának kérdésességekor; jogtalan adatkezeléskor; szükségtelen adat esetén 2. az adatkezelő csak személyes adatot tárolhat 3. az adatkezelési tevékenységhez az érintett személy hozzájárulása szükséges 4. az adatkezelő minden címzettnek elküldi az adatkezelés naprakésszé tételét/szigorítások megváltozását f. Adat hordozhatóságához való jog (20. cikk). A GDPR alapján, a társaság köteles az érintettet személyt támogatnia adathordozási igény esetében; egyszerű formában, géppel olvashatóan egy érintett személy által választott adatkezelőnek kell megküldeni. g. A tiltakozáshoz való jog (21. cikk). Csak a következő adatkezelési célok tekintetében gyakorolható: közvetlen üzletszerzés; történelmi és tudományos kutatás; közérdekű feladat ellátása; közhatalom gyakorlása; az adatkezelő és harmadik személy jogos érdeke h. Automatizált döntés és profilalkotás alóli mentesüléshez való jog (22.cikk), amelyhez szükséges: 1. jogtalanul kialakított profilok céltól függetlenül: a munkavállalók kapacitásának és munkaminőségének automatikus értékelése; hitelnyújtás miatti – pontozás 2. kivétel: érintett személy hozzájárulásának megléte Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Zomo HOME Bt.  Adatvédelmi Tisztviselője az info@zomohome.hu e-mail címen érhető el. Biztosítjuk, hogy minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy azonnal választ adjunk kérésére és a biztosítsuk a kért részleteket! Tájékoztatjuk továbbá, hogy joga van panaszt benyújtani a helyi adatkezelő hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A fentebb részletezett, az érintett személyek bármely jogainak igényléséhez, a Zomo HOME Bt.  ügyfeleként joga van írásbeli kérvényt benyújtani az info@zomohomeh.hu címen és bármely beavatkozásra irányuló igényt a következőkkel kapcsolatban: (i) helyesbítés, naprakésszé tétel, szigorítás vagy törlés, ha a személyes adatkezelés nem követi a tagállami és uniós jogot a 190/2018 törvény az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) végrehajtásáról szóló ,a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint az EU 679/2016 rendelet, amely az összes fent említett intézkedés esetében gyakorolható, különösen akkor, ha az adatok hiányosak vagy pontatlanok. (ii) személyes adat anonimizálása (iii) harmadik személy értesítése személyes adat továbbításáról, amíg az nem jár a jogos érdekek aránytalan hátrányával; és (iv) adatkezelési tevékenység tiltása amíg az lehetséges, az adatkezelés céljától függően. Mint Adatkezelő, tájékoztatni szeretnénk, hogy azonnal abbahagyjuk a személyes adat kezelését, amikor az adatkezelés célját elérte.

  7. A cookie-k használati politikája a www.zomohome.hu honlapon

  A Cookie (süti) egy kis fájl, amely egy különleges, gyakran kódolt szöveg, amit a szerver küld a böngészőnek, és amit visszaküld (változatlanul) a böngésző a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző (pl. Internet Explorer, Chrome, Mozilla ) segítségével a felhasználó gépén és tejesen „passzív” (nem tartalmaz szoftvereket, vírusokat és kémprogramokat, és nem fér hozzá a felhasználó merevlemezén tárolt adatokhoz). Cookie-kat a felhasználói szokások nyomon követésére használnak.Tipikus alkalmazási területe: a felhasználói beállítások megtartása céljából, és a „bevásárlókosár” nyilvántartására is használják. Ezek a fájlok teszik lehetővé a felhasználói végszolgáltatások felismerését és a tartalom betöltését olyan módon, amely alkalmazkodik a felhasználói beállításokhoz. A cookie-k javítják a felhasználói élményt, és támogatják a Zomo HOME Bt.  azon erőfeszítéseit, hogy felhasználóknak kényelmes szolgáltatásban legyen részük: például: online adatvédelmi választások és a bevásárlókosár nyilvántartása. A névtelen összesített statisztikák segítik megérteni a felhasználó www.Zomo HOME Bt. .hu weboldalhoz való hozzáféréséhez kapcsolódó szokásait, és lehetővé teszik, hogy a Zomo HOME Bt.  javítsa annak szerkezetét és tartalmát, a felhasználó személyes azonosításának elkerülésével.
  A Zomo HOME Bt.  két típusú cookie-t használ: munkameneti és rögzített cookie-kat (ideiglenes fájlokat, melyek az ülés vagy a böngészés befejezéséig a felhasználó számítógépes egységében maradnak). A rögzített fájlok a felhasználó számítógépes egységében maradnak a cookie paraméterei által megszabott időtartamra, vagy míg a felhasználó kézi törléssel azt el nem távolítja. Az internetes szolgáltató partnerei által használt cookie-k, a saját adatvédelmi politika részét képezik.

  www.zomohome.hu oldalon történt látogatás során a rendszer teljesítmény-cookie-kat, funkcionális cookie-kat, látogatást és bejelentkezést elemző cookie-kat, valamint célzott vagy reklámhoz fűződő cookie-kat helyezhet el.

  A cookie-k használata révén gyűjtött személyes adatokat csak annak érdekében lehet felhasználni, hogy megkönnyítsenek egyes funkciókat a felhasználók számára, és olyan módon titkosítottak, hogy illetéktelenek számára a hozzáférést lehetetlenné teszi. Általában egy weboldal megnyitásához használt alkalmazás alapértelmezetten engedélyezi a cookie-k mentését a számítógép egységére. Ezek a beállításokkal módosíthatóak úgy, hogy az internetes böngésző automatikus blokkolja a cookie-kat, vagy értesítést küldjön minden alkalommal mikor cookie-kat küld a számítógépegységnek. Részletes információk a cookie-k kezelési lehetőségeiről megtalálhatóak az internetes böngésző beállítási menüjében. A cookie-k használatára vonatkozó korlátozások befolyásolhatják bizonyos funkcióit a www.Zomo HOME Bt. .hu weboldalnak. A cookie-k az Internet hatékony működésének központi részei, hozzásegítenek a kényelmes internetezéshez, és alkalmazkodnak minden felhasználó elvárásaihoz és érdekeihez. A cookie-k megtagadása vagy letiltása egyes oldalak használatát lehetetlenné teszi. Rugalmasságuknak köszönhetően és azon ténynek, hogy a legnagyobb és a leggyakrabban látogatott weboldalak is használnak cookie-kat, szinte elkerülhetetlené teszi őket; cookie-k letiltása a felhasználói hozzáférés megtagadását jelenti olyan legelterjedtebb és leggyakoribban használt weboldalakhoz, mint a YouTube, Gmail, Yahoo stb.

  8. Példák a cookie-k legfontosabb használatára:
  • Tartalom és a szolgáltatások személyre szabása – termék és szolgáltatáskategóriák.
  • A jelszavak tárolása.
  • Megjegyzi a gyermekek védelmére, az internet tartalmát szűrő opciókat (családi beállítás mód, biztonságos keresési funkciók).
  • Mérése és optimalizálása az elemző funkcióknak, mint például egy bizonyos weboldal látogatottsági szintjének visszaigazolása (milyen típusú tartalom a legnézettebb, és annak módja, ahogyan egy felhasználó eljut egy weboldalra (pl. keresőszervereken át, más honlapokon keresztül stb). A weboldalak az elemzés segítségével javítanak a honlapokon a felhasználók érdekében.Biztonsági és adatvédelmi kérdések A cookie-k nem vírusok, hanem egyszerű szöveg karakterláncok; nem kód darabok alkotják, így nem lehet őket futtatni vagy segítségükkel vírust juttatni át más számítógépekre. Mivel a cookie-kat lehet negatív célokra is használni -hiszen információkat tárol a felhasználó preferenciáiról és a böngészési előzményeiről -, ezért egyes weboldalakon, , (sok anti-spyware (spyware: kémkedés a fogyasztók tevékenységére vonatkozóan),termék jelöli meg a cookie-kat állandó jelleggel törlésre az antivírus/anti-spyware törlési/szkennelési folyamatában.

Általában a böngészőknek van beépített adatvédelmi beállítása, amelyek különböző szintű cookie-k elfogadását, érvényességi idejét, és automatikus törlését rendszeresítik a felhasználó egy adott oldalon történt látogatása után. Mivel az identitás védelme nagyon fontos és minden felhasználónak joga van hozzá, ajánlatos tudni, hogy milyen potenciális problémákat okozhatnak a cookie-k. Mivel folyamatosan kétirányban továbbítanak információkat a böngésző és egy website között, ha egy támadó vagy illetéktelen személy közbelép az adatátvitel folyamatába, a cookie információi elfoghatók. Bár ez nagyon ritka, előfordulhat, ha a böngésző olyan szerverhez kötődik, melynek nincs hálózati titkosítása (azaz a WiFi hálózat nem biztonságos). Más cookie-alapú támadások oka lehet a cookiek rossz beállítása szervereken. Nagyon fontos, hogy a felhasználó válassza ki a legmegfelelőbb módot a személyes adatok védelmére, amelynek keretébenaz alábbiakat javasolt tenni:

  • Testre szabja a böngésző beállításait a cookie-kat illetően, hogy kényelmes biztonsági szintet biztosítson Önnek.
  • Válasszon hosszú távú beállítást, amely tárolja a böngészési előzményeket és a személyes hozzáférési adatait.
  • Fontolja meg a böngésző azon beállítását, amely törli az egyedi böngészési adatokat minden alkalommal, amikor becsukja a böngészőt.
  • Telepítse és frissítse állandó jelleggel a kémprogram-elhárító alkalmazásokat.A kémprogramok felderítésére és megelőzésére szolgáló sok alkalmazás magába foglalja a weboldalon történt támadás azonosítását is. Ez megakadályozza, hogy a böngészőben olyan weboldalakhoz is hozzáférjen, melyek kihasználhatják a böngésző biztonsági réseit, vagy hogy veszélyes szoftvereket töltsön le. Azt javasoljuk, hogy frissítse a navigációs programokat folyamatosan, mert sokszor a támadás olyan cookie-kal történik, melyek a böngésző régi verziójának gyengéit használják ki. Minden modern böngésző felajánl lehetőségeket a cookie-beállítások cseréjéhez. Ezek a beállítások általában a böngésző „választás” vagy a „kedvencek” menüjében találhatóak.

 1. Az online eladás politikája
 • 9.1. A szolgáltatáshoz való hozzáférés
  • 9.1.1. A szolgáltatáshoz való hozzáférés engedélyezett bármely Tag számára, aki rendelkezik, vagy létrehoz egy fiókot a webhelyen vagy letölti az mobilalkalmazást iOS-re vagy Android-ra.
  • 9.1.2. Annak érdekében, hogy lehetséges legyen a szolgáltatáshoz való hozzáférés, a Tagnak el kell fogadnia a dokumentum előírásait.
  • 9.1.3. A Zomo HOME Bt.  fenntartja a jogot, hogy a Vásárló hozzáférését korlátozza (a promóciós és hűségkampányoknál nem ad hozzáférést, megrendelés csak előre fizetéssel eszközölhető, stb.), valamint azt a jogát, hogy törölje a már elindított megrendeléseket a következő esetekben: több mint két megrendelés fizetésének visszautasítása készpénzzel történő kifizetésnél, több mint két megrendelés utólagos törlése a Vásárló által a „Megrendelés törlése” gombot használva vagy a Vásárló által írásban történő lemondással az info@zomohome.hu e-mail címre; a megrendelés módosítása a Vásárló által 20 termék visszautasításával havonta a már elindított megrendeléseknél vagy írásban történő lemondással az info@zomohome.hu e-mail címre, elfogult, sértő nyelvezet használata, a szellemi tulajdonjogok megsértése, stb., ha a Felhasználó fiók létezése és hozzáférése bármi módon kárt okozhatna a Zomo HOME Bt. -nek. A Zomo HOME Bt.  fenntartja ezen jogát, kivéve a 9.3.7 pontban megengedett eseteknél, a fent említett bármelyik kritérium teljesülésénél. Ezen jog bármikor gyakorolható, és nem szükséges a Vásárló értesítése.
  • 9.1.4. Minden Tagnak csak egy fiókja lehet. Szigorúan tilos egy fiók megosztása több Tag/Ügyfél közt.
  • 9.1.5. Abban az esteben, ha több Ügyfél által megosztott felhasználói fiókot talál, a Zomo HOME Bt.  fenntartja a jogot, hogy törölje vagy felfüggessze az ügyfél hozzáférését a Tartalomhoz vagy Szolgáltatáshoz. Ha feladott rendelések léteznek a törölt vagy felfüggesztett fiókokban, ezek automatikusan törlődnek.
  • 9.1.6. Zomo HOME Bt.  törölhet egy rendelést előzetesen értesítve az Ügyfelet, anélkül, hogy valamelyik fél kötelezettséget vállaljon, és hogy kártérítést kérjen, a következő esetekben:
   • érvénytelen / sikertelen online tranzakció.
   • a kártyát kibocsátó bank nem fogadja el a tranzakciót.
   • az Ügyfél által megadott hibás, vagy hiányos adatok.
   • az Ügyfél tevékenysége kárt okozhat a www.zomohome.hu oldalnak, a Zomo HOME Bt-nek, és/vagy a partnereinek.
   • az Ügyfél nem megfelelően, vagy nem jóhiszeműen használja a Szolgáltatás-t, vagy a jogait olyan módon gyakorolja, ami károsítja, vagy túlzott, illetve ésszerűtlen veszteséget jelent a Zomo HOME Bt-nek.
   • az Ügyfél tévedése miatt folyamatosan nem kézbesített rendelések.
   • további jogos okok: (pl. 30 (harminc) nap alatt több mint három feladott és jogtalanul törölt rendelés)
 • 9.2. Termékek és szolgáltatások
  • 9.2.1. Zomo HOME Bt.  közzétehet a webhelyen információkat a termékekről, szolgáltatásokról és/vagy saját vagy egy harmadik fél által gyakorolt vásárlási akciókról, amely szerződésben áll vagy partnerségi megállapodása van a Zomo HOME Bt -vel egy bizonyos időszakban, és a rendelkezésre álló készlet keretein belül.
  • 9.2.2. A megvásárolt termékek és/vagy a szolgáltatások kizárólag az ügyfél személyes használatára szolgálnak.
  • 9.2.3. Zomo HOME Bt.  korlátozhatja megalapozott okokból a weboldalon rendelkezésre álló termék- vagy szolgáltatás vásárlás mértékét, egy vagy több Ügyfélnek.
  • 7.2.4. A weboldalon elérhető összes áru vagy szolgáltatás díja forintban (Ft) van megadva és tartalmaz ÁFA-t.
  • 9.2.5. A RRP mint – „Recommended retail price” vagyis „ajánlott fogyasztói ár” a beszállító által megadott árinformáció az eladó részére az üzletben, kereskedelmi központokban, bármilyen más kereskedelmi felületen vagy magánszemélyként történő eladáshoz. Ezek az ajánlatok csak informatívak, kötelező jogi erővel nem bírnak, nincsenek beépítve a kedvezményes árba, összhangban a következő kormányrendelettel: OG 99/2000 tekintettel a termékek eladására ,és a piac szolgáltatására. Az RRP információ nem egy alkalmazandó pénzügyi ajánlat a Zomo HOME Bt.  honlapján, és a termékeket a Zomo HOME Bt.  nem ezen az áron árusítja.
  • 9.2.6. A megvásárolt termékek számlázása kizárólagosan Ft-ban történik a Vásárló által megadott adatok alapján az erre a célra szolgáló nyomtatványban. A Zomo HOME Bt.  nem felel a Vásárló által szolgáltatott, számlázáshoz szükséges adatok helyességéért vagy egyes költségek levonásának képtelenségéért a nem helyesen megadott számlázási adatok miatt. A számlák az alábbiak szerint kerülnek kiállításra:: a termékek átvétele és a szolgáltatások megtörténte előtt eszközölt kifizetésekre előleg számla , a termékek átvételekor történt kifizetésekre végleges számla kerül kiállításra Vásárló részére (a termék futárszolgálatnak történő átadásakor). A kiigazítások (törlés, visszaküldés) esetén sztornó számla kerül kiállításra. Minden számlakiállítás és nyilvántartásba vétel automatikusan történik, és szerepel az adóbevallási íveken. A kiállított számláknak nem fogadható el más módosítása, csak a törvényes keretek által meghatározott kereteken belül.
  • 9.2.7. A megvásárolt termékek és/vagy szolgáltatások fizetése történhet online kártyás fizetéssel, banki átutalással vagy készpénzben kiszállításkor.
  • 9.2.8. Online kártyás fizetés esetén a Zomo HOME Bt.  nem vállal felelősséget a felmerülő esetleges többletköltségekért, beleértve a valutaátváltási díjakat, melyet a kártyát kibocsájtó bank számít fel, abban az esetben, ha a számla pénzneme eltér a Ft-tól. A megvásárolt termékek és/vagy szolgáltatások fizetése történhet online kártyás fizetéssel, a Barion rendszerén keresztül; a Zomo HOME Bt.  szoftvermegoldás szolgáltatói az e-kereskedelem megkönnyítése céljából, azaz a fizetési szolgáltatások, a fizetési adminisztrációk és a csalások elleni védelem az Ők hatáskörükbe tartozik.
  • 9.2.9. Az utánvétes fizetési mód a termékek későbbi kifizetését jelenti, amely kockázatot jelent a Zomo HOME Bt.  számára, figyelembe véve, hogy az Ügyfél meghatározott időszakon belül elállhat a szerződéstől Ebből kifolyólag ez a fizetési mód csak bizonyos esetekben és csak bizonyos termékeknél választható, A Zomo HOME Bt.  fenntartja a jogot, hogy engedélyezze ezen kifizetési mód választását. A megrendelés leadásának pillanatában az Ügyfél tájékoztatást kap a fizetési módokról és elfogadja az általa kijelölt (választható) fizetési módot. Abban az esetben, ha az ügyfél ugyanabból, közvetlenül a gyártótól szállítandó termékből 10-nél több darabot rendel (erre vonatkozóan kifejezett megjegyzés szerepel a termék mellett) vagy olyan termékek, amelyek bizonyos belső forgalmazási kritériumok hatálya alá tartoznak (korlátozott készletek, törékeny és terjedelmes termékek, különleges kezelést igénylő termékek), Zomo HOME Bt.  kizárólagosan az online kártyával való fizetési lehetőséget kínálja. A fenti kritériumoknak nem megfelelő termékek esetében a Zomo HOME Bt.  feljánlja a banki átutalással való fizetési lehetőséget is. Az utánvétes fizetési mód esetén, kezelési költséget számol fel a futárszolgálat.
  • 9.2.10. A rendelések utánvéttel történő kifizetése (a futárnál) csak bizonyos esetekben és bizonyos termékek vásárlásánál válaszható fizetési mód. Abban az esetben, amikor a kliensnek több kifizetetlen és folyamatban lévő rendelése van, és ezek összértéke meghaladja a 100.000,-Ft összeget, a Zomo HOME Bt.  csak előre történő fizetéssel fogad el további rendeléseket (banki átutalással vagy on-line fizetéssel). Ez a lehetőség a rendelés leadásakor elérhető. A Zomo HOME Bt.  NEM kötelezhető, hogy felajánlja a megrendelés készpénzben, kézbesítéskor (futárszolgálatnál) történő kifizetési módozatát olyan vásárlóknak, akik ezt megelőzően bizonyítottan visszautasítottak/töröltek megrendeléseket a megrendelés folyamatban léte alatt, vagy akik nem jóhiszemű tevékenységükkel bármilyen kárt okoztak atwww.zomohome.hu oldalnak, a Zomo HOME Bt-nek és/vagy partnereinek.
  • 9.2.11. A termékleírásban szereplőgyártói információk ( álló- és mozgóképek, multimédiás bemutatók, más oldalak linkjei stb.) nem jelentenek szerződéses kötelezettségét a Zomo HOME Bt.  részére, ezek csupán tájékoztató jellegűek. Zomo HOME Bt.  visszavonhat bármikor egy termékajánlatot vagy módosíthatja a rendelés leadásáig, anélkül, hogy kártérítést vagy más bírságot kellene fizetnie a potenciális ügyfélnek.
  • 9.2.12. A termékek és/vagy szolgáltatások képeinél a Zomo HOME Bt.  fenntartja a jogot arra, hogy használja más termékek (tartozékok, stb.) képét is, melyek nem szerepelnek a szóban forgó termékek árában, és így nem kerülnek kiszállításra a termékek megvásárlását követően. Ebben az esetben a termékleírásban kifejezetten pontosítja a az eladásra szánt terméket.
  • 9.2.13. Azon, valószínűleg ritkán előforduló esetekben, mikor a Zomo HOME Bt.  nem lesz képes eleget tenni egy termék kiszállításának, ezt e-mailben jelzi az Ügyfélnek és más lehetőségeket kínál fel a következőkből:
   • a) a rendelés törlése vagy a hiányzó termék eltávolítása a rendelésből
   • b) a honlapon bizonyos feltétellel aktiválható pontok jóváírása, melyek a www.zomohome.hu-n szereplő termékek vásárlásához felhasználhatóak
  • 9.2.14. Környezetvédelmi termékdíj – Forintban számított érték, amit a Zomo HOME Bt.  annak a felhatalmazott cégnek fizet, amely az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összegyűjtésével, szállításával és újrafeldolgozásával tevékenykedik, a HG nr. 1037/2010 kormányrendelettel összhangban. A törvény szerint, a környezetvédelmi termékdíj a Zomo HOME Bt.  (gyártó) által van számlázva és az ügyfél (felhasználó) által van kifizetve.
  • 9.2.15. A „Környezetbarát vagyok” lehetőség kiválasztásával minden használati utasítás, termékleírás, a megrendelt termékekkel kapcsolatos összes dokumentum digitális formátumban fog megjelenni (a felhasználói fiókban vagy e-mail-en küldve).
  •  
 • 9.3. Online rendelés, a megrendelés menete
  • 9.3.1. Az ügyfél megrendelheti a kizárólag a honlapon egy adott időben forgalmazott termékeket, az ajánlatok ugyanis időben korlátozottak (miután a jelzett idő lejárt, a termékek már nem láthatóak és nem rendelhetők a www.zomohome.hu-n). A weboldalon a rendelés időpontjában megjelenített árak nem változnak. Egy ajánlat lejárta után a rendszer már nem fogad el rendeléseket az adott termékre. A Zomo HOME Bt.  bármikor módosíthatja az árakat, ajánlatokat, mennyiségeket a belső kritériumoknak megfelelően (földrajzi elhelyezkedés, ügyfél profil, raktárkészlet, stb.) a már feladott rendelések/megkötött szerződések tiszteletben tartásával. A Zomo HOME Bt.  nem kötelezhető egy bizonyos ár fenntartására, csak a megrendelt termékek esetében; a lehetséges vásárlók, akik követik az ajánlatokat, de nem adnak fel megrendeléseket, nem igényelhetnek más, eltérő árat/ajánlatot, mint amely a www.zomohome.hu oldalon fel van tüntetve.
  • 9.3.2. Az Ügyfél kötelessége, hogy ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.
  • 9.3.3. A távollévők között kötött szerződés megkötése időpontjának az az idő számít, amikor a Zomo HOME Bt. egy elektronikus válaszban megerősíti a rendelést, a rendelésben levő összes termék beérkezése után. Mindazonáltal a Zomo HOME Bt -nek joga van felvenni a kapcsolatot az Ügyféllel a rendelt termékek szállítása előtt a megállapodott/rendelkezésére álló eszközökkel (telefon vagy e-mail), a rendelésben levő azonosítási és szállítási adatok személyes megerősítésére. Az Ügyfél elfogadja, hogy Zomo HOME Bt.  nem kötelezhető olyan megrendelés kiszállítására, amelyet nem erősítettek meg a fenti feltételek szerint.
   Ennek pontos menete a következő:
   • 1. Az Ügyfél megrendelését a Zomo HOME Bt.  honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen adhatja le. A megrendeléshez regisztráció nem szükséges. Az Ügyfél az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja
   • 2. Amennyiben az Ügyfél az online felületen leadott Megrendelést az ott kért adatok megadásával véglegesíti, és a „A megrendelés elküldése” gombra rákattint, akkor megrendelést ad le, mely az Ügyfél részéről ajánlatnak minősül.
   • 3. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Zomo HOME Bt.  a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.
   • 4. A beérkező megrendelésre automatikusan generált válaszüzenet érkezik az Ügyfél részére, amely nem minősül a Megrendelés visszaigazolásának.
   • 5. A Zomo HOME Bt.  és az Ügyfél között az Adásvételi Szerződés a Megrendelés Zomo HOME Bt.  általi visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg az Ügyfél részére, ez esetben az ajánlati kötöttség megszűnik.
   • 6. A létrejött adásvételi szerződés (visszaigazolt megrendelés) fizetési kötelezettséget keletkeztet.
   • 7. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.
  • 9.3.4. Zomo HOME Bt.  egyoldalúan megszünteti, és automatikusan visszavonja az Ügyfél azon rendeléseit – akár az ügyfél előzetes értesítése nélkül, bármely rész kötelezettsége nélkül vagy anélkül, hogy a joga lenne bármelyiküknek kártérítésre – az alábbi esetekben:
   • 9.3.4.1. a kártyát kiállító bank elutasítja az Ügyfél kártyáját, átutalását vagy online fizetését;
   • 9.3.4.2. a Zomo HOME Bt.  által jóváhagyott hitelkártya-feldolgozó érvényteleníti az átutalást, online átutalás esetében;
   • 9.3.4.3. az Ügyfél által közölt kiszállításra vonatkozó adatok (cím, elérhetőség) a honlapon hiányosak vagy hibásak;
   • 9.3.4.4. amennyiben az Ügyfél a honlapon bármilyen természetű kárt okoz a Zomo HOME Bt-nek és/vagy partnereinek;
   • 9.3.4.5. több mint két egymást követő sikertelen kézbesítés;
   • 9.3.4.6. egyéb objektív okokból.
  • 9.3.5. Abban az esetben, ha az ügyfél lemond egy előre fizetett megrendelést, melyet megerősített banki átutalással vagy online fizetett, és a kártyát kiállító bank jóváhagyta azt, a Zomo HOME Bt.  az összeget tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti vagy az Ügyfél kérésére az összeg átváltható pontokká a 9.9.5 pont feltételei szerint.
  • 9.3.6. Abban az esetben, ha az Ügyfél által előlegben kifizetett (megerősített banki átutalással vagy online kártyás fizetéssel) rendelésből néhány vagy az összes termék hiányzik a Zomo HOME Bt -től független okok miatt, a Zomo HOME Bt.  haladéktalanul értesíti az Ügyfelet erről, és elrendeli az előlegben befizetett összeg visszautalását az Ügyfél értesítésétől számított maximum 14 munkanapon belül Ebben az esetben a Zomo HOME Bt.  vállalja, hogy – amellett, hogy a visszafizeti az előleget -, akciós pontokat is ajándékoz az Ügyfélnek, minden termékre, mely meg volt rendelve, de nem kiszállítható a rendelés visszaigazolása után, a Zomo HOME Bt-től független okok miatt. A pontokat csak a www.zomohome.hu-n lehet felhasználni,.1 pont1 Ft-tal egyenértékű, és nem lehet jóváírni fiókok vagy a felhasználók között. Minden olyan magatartás, mely az Ügyfelet csalás gyanújába sodorja, az akciós pontok érvénytelenítéséhez vezet.
  • 9.3.7. A már elküldött megrendelések csak az Ügyfél kérésére módosíthatóak, és csak az alábbi esetekben. Ha az Ügyfél módosítani szeretne, ezt írásban kell kérnie, egy e-mailt küldve az info@zomohome.hu címre egyértelműen közölve a rendelés számát:
   • a. Az Ügyfél lemond egy termékről, és értesíti a Zomo HOME Bt. -t a rendelés kiküldése előtt.
   • b. Megnöveli egy, már megrendelt termék mennyiségét, amennyiben a termék a weboldalon megtalálható a kérés időpontjában.
   • c. A kiszállítási cím módosítása.
   • d. A fizetés módjának módosítása.
   • e. Számlázásra vonatkozó módosítás. Nem áll módunkban módosítani számlázási adatokat, céges számla igényüket kérjük, előre jelezzék. A kiállított számlák nem módosíthatóak, kivételt képeznek a számlázási adatokban történő javítások.
  • 9.3.8 Ha az Ügyfél módosítja a személyes adatait, a weblapon lévő űrlapot használva, minden folyamatban lévő megrendelés megőrzi az Ügyfél által meghatározott/ elfogadott adatokat, de a kapcsolathoz és kiszállításhoz az új adatokat veszik figyelembe.
  • 9.3.9. Minden elküldött megrendelésnél az Ügyfél köteles leellenőrizni és elfogadni az általános szerződési feltételeket.
  • 9.3.10. Egy elindított megrendelés törölhető ennek elküldése előtt a „Megrendelés törlése” gomb használatával a Felhasználói fiókban vagy a Vásárló által írásban elküldött kérésére az info@zomohome.hu e-mail címre, világosan megfogalmazva a törlés kérését a megrendelés számának megjelölésével.
  • 9.3.11 Rendelés leadásának lépései Termék kiválasztása és kosárba helyezése a „Kosárba teszem” menüpontra kattintással. 1. Vásárlás befejezése a kosár jobb oldalán elhelyezkedő „Fízetési mód” menüpontra kattintással.Megvásárolt termékek kifizetése banki átutalással, hitelkártyával, vagy utánvétes fizetési mód választásával történhet meg. 2. Vásárláshoz szükséges adatok megadása (Vásárló neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma). 3. A megrendelést követően e-mailben visszaigazolást küldünk a Vásárló részére. 4. A megrendelt termék feladását követően a számla letölthető a felhasználói fiókból. A termékek lényeges tulajdonságairól azok képére kattintva és azok leírásában kaphat a vásárlást elősegítő részletesebb információkat. Amennyiben több terméket kíván megrendelni, akkor a kosár tartalmának megjelenését követően térjen vissza a termékek közé és válasszon további termékeket. Amikor a terméket kiválasztotta és kosárba helyezte, megjelenik a kosarában lévő termékek listája, mennyisége és bruttó ára. Ebben az esetben lehetősége van a mennyiség módosítására vagy termék törlésére. A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja el, amennyiben a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti . A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Amennyiben a Vásárló a hibás adatbevitelről tudomást szerez, jogosult és egyben köteles a helyes adatokat haladéktalanul a Szolgáltató tudomására hozni az ügyfélszolgálat elérhetőségein vagy javíthatja a felhasználói fiókján belül.
 • 9.4. Telefonos rendelés
  • 9.4.1. Az Ügyfél/Tag nem tud telefonon rendelni. Az Ügyfél/Tag nem módosíthatja telefonon a rendelést.
  •  
 • 9.5. Szerződés és teljesítése
  • 9.5.1. Zomo HOME Bt.  kiállítja és elküldi az Ügyfélnek az összes szükséges dokumentumot, amelyek a termékek/szolgáltatások megvásárlását igazolja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
  • 9.5.2. Zomo HOME Bt.  elősegíti az Ügyfél tájékoztatását a rendelés teljesítése állapotáról egy értesítési e-mail küldésével az általa megadott címre. A kiállított számla magában foglalja az összes kötelező pontosításokat összhangban a 227/2015 adótörvény által meghatározott 319 számú cikkelyével, és letölthető lesz pdf formátumban a Tag felhasználói fiókjából.
  • 9.5.3. Azok a szerződések, melyeket az Ügyfélhez való utánvételi kiszállítás dokumentumai kísérnek (aláirt és elszámolt AWB) Zomo HOME Bt.  részéről, teljesített szerződéssé válnak.
  • 9.5.4. A szerződés véges időtartamra kötött. Ez megszűntnek tekinthető abban a pillanatban, amikor a felek eleget tettek a jelen Dokumentum által meghatározott kölcsönös kötelezettségeknek.
  • 9.5.5. Abban az estben, ha eltérések vannak a kiszállított termékek listája (a felhasználói fiókból tölthető le) és a csomag tartalma közt, az Ügyfélnek kötelessége erről tájékoztatni a Zomo HOME Bt-t és a futárt ( ha a megállapítás ennek jelenlétébe történik) a csomag átvételétől számított maximum 24 órán belül, telefonon vagy a info@zomohome.hu e-mail címen, részletesen (fénykép, magyarázat, stb.) kíséretében.
  •  
 • 9.6. Szállítás
  • 9.6.1. A www.Zomo HOME Bt. .hu oldalról rendelt termékek szállítása futárszolgálattal történik, amely szállítási költséggel jár és a következőek: a) a 50.000,- Ft alatti összértékű megrendelt termékek szállítása esetén a szállítási díj 1.690 Ft (az ÁFA-t is beleértve) b) a 50.000,- Ft feletti összértékű megrendelt termékek szállítása esetén a szállítási költség díjmentes, a Zomo HOME Bt.  állja a költséget. A megrendelés teljes költségét a megrendelés leadása pillanatában közli az Ügyféllel, és az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten elfogadja a szállítási költségekre vonatkozó feltételeket, függetlenül attól, hogy mely adatok alapján kerültek megállapításra. Ennek következtében az Ügyfél nem kérheti a megrendelés elhelyezését alacsonyabb szállítási költségre az egyedi mérések vagy a csomagolás mérései alapján. A Zomo HOME Bt.  szállítási szolgáltatást nyújt a lakásig/ingatlanig a rendelés leadásának pillanatában meghatározott kézbesítési címre amennyiben a helyszín jellemzői / sajátosságai lehetővé teszik a szállítást a törvényes munkavédelmi előírások megsértése nélkül. Ha a szállítás nem hajtható végre a jogszabályi rendelkezések megsértése nélkül, a futárszolgálat megtagadhatja a ház / épület ajtójáig történő szállítást.
  • 9.6.2. A megrendelés házhozszállításának határidejét a rendelés időpontjában közlik és a következő tényezők befolyásolhatják: az áru átszállítása a beszállítótól a Zomo HOME Bt. -hoz, feldolgozási idő a beszállító és a Zomo HOME Bt.  logisztikai központjában, munkanapok száma az adott hónapban, a megrendelt termékek mennyisége és ezek feldolgozási ideje, stb. A szállítás teljes ideje késhet egy hosszabb futamidős termék miatt, vagyis az Ügyfél elfogadja, hogy a több termék együttes rendelése esetén a szállítási határidő a leghosszabb kiszállítási idejű termék kiszállítási határidejével egy időben fog történni.

   A házhoz szállítása vállalt perióduson (általában 2 nap és 8 hét között változik) belül történik, és az Ügyfél bármikor tájékozódhat a kiszállításra vonatkozóan. Abban az esetben, ha a termék kézbesítése a fent említett periódusnál hosszabb ideig tart, a Zomo HOME Bt.  azonnal tájékoztatja az Ügyfelet e-mailben, két lehetőséget kínálva: az Ügyfél írásban lemondhatja a rendelést/ terméket vagy elfogadja a javasolt új kézbesítési időpontot. Abban az esetben, ha a kifizetés előlegben megtörtént, a kifizetett összegeket teljes egészebben visszafizetik az elállás időpontjától számított 14 napon belül, a törvény előírásainak megfelelően.
  • 9.6.3 Bizonyos feltételek mellett a Zomo HOME Bt.  ingyenes szállítást kínálhat (a 9.6.1 pont szerinti szállítási díjat 0 Ft-nak számolva). A 50.000,-Ft-ot meghaladó összértékű áruk szállítására csak bizonyos feltételek esetén díjtalan (0 Ft), de csak bizonyos körülmények között, beleértve, de nem kizárólagosan
   • a. a szerződés / megrendelés fenntartása a kezdeti állapotában (nincs változás / késés).
   • b. a Zomo HOME Bt.  által kezdeményezett módosítás ami a rendelést illeti: megváltozik a szállítási határidő (különösen a halasztás), a termékek már nem elérhetőek, egyéb rendszerhibák stb.


   • Az ajánlatokról a Zomo HOME Bt.  az Ügyfelet tájékoztatja amelyeket az Ügyfél a  rendelés időpontjában elfogad. Az ingyenes szállítás ajánlata nem zárja ki a kezelési többlet behajtását a nagyméretű csomagok esetében.
 • 9.7. Minőség és garancia
  • 9.7.1. A Zomo HOME Bt.  betartja a jótállási előírásokat a hatályos román jogszabályoknak megfelelően. Részletes felvilágosítást nyújt a garanciáról a termék csatolmánya és senki nem igényelhet az említetteknél kiterjesztettebb garanciát. A garancia csak a termék rendeltetésszerű használatára érvényes, és csak a Zomo HOME Bt-től megvásárolt, és kifizetett termékekre vonatkozik. A termékek jótállása a szavatossági jog 449/2003 Törvény előírása értelmében történik, ahogy ez össze van foglalva az 1999/44/CE irányelvben, a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól, vagy ha a termék csatolmányában kiterjesztett jótállás létezik, akkor hosszabb távra. A Zomo HOME Bt.  felelőssége, a 449/2003 Törvény 9-14 cikkelye értelmében akkor alkalmazható, ha a megfelelés hiánya a kézbesítéstől számított 2 éven belül jelentkezik, azokra a termékekre amelyek átlagos időtartama legalább 2 áv. A garancia előfeltétele a nem megfelelő termék értékének megtérítésére, melyről az Ügyfél a törvényes előírásoknak megfelelően írásban értesíti a kereskedőt. A jótállás magában foglalja a nem megfelelő termékek értékének visszatérítését vagy azok javítását, amennyiben az Ügyfél a törvényes határidőn belül írásban értesíti az eladót; A Zomo HOME Bt.  kicserélheti a nem megfelelő/hibás termékeket vagy javítást kínálhat a Zomo HOME Bt.  által forgalmazott bizonyos termék kategóriákra (elektromos és háztartási készülékek, órák), amelyre a Zomo HOME Bt.  partnerek vagy gyártók által engedélyezett szerviz egységek biztosítanak javítást.
  • 9.7.2 A hibás vagy nem megfelelő termékek a Zomo HOME Bt.  tulajdonába kerülnek vissza amennyiben azok javítása nem lehetséges. Az Ügyfél nem jogosult kártérítésre a nem megfelelő termékek esetében és a megrendelés leadásával kijelenti, hogy elfogadja a Zomo HOME Bt.  által felajánlott lehetőségek egyikét amelyek a következők lehetnek: a termék javítása, a termék cseréje vagy a megvásárolt termék / termékek értékének megtérítése meg nem felelés esetén, esetektől függően.
  • 9.7.3 A jótállási feltételei a következő esetekre nem vonatkoznak: a termékben való beavatkozás, szakképzetlen személy javította/módosította; a termék, az alkatrészek vagy tartozékok sorozatszáma módosult, törölt, vagy megszűnt; a terméken fizikai hibák mutatkoznak: ütések, repedések, rozsda vagy nem megfelelő körülmények közötti használat nyomai: rossz tápfeszültség, nagy hőmérsékleti és nyomásingadozások, helytelen kezelés, folyadékok, fémek vagy más anyagok behatolása a termék belsejébe.
  • 9.7.4. Mindegyik termék jellemző tulajdonságairól részletes leírás található a honlapon. A Zomo HOME Bt.  garanciák határidejére és feltételeire vonatkozó tájékoztatás, valamint a különböző típusú termékek általános használati útmutatói a Vásárlónak átadhatók digitális formátumban, amelyek rendelkezésre állnak a Zomo HOME Bt.  felhasználói fiókban vagy kérhetők e-mail-en a megadott e-mail címre. Amennyiben ezen tájékoztatások nem jutottak a Vásárló tudomására, ezek bármikor igényelhetők telefonon vagy az info@zomohome.hu e-mail címen.
  •  
 • 9.8. A szerződéstől való elállás és a termékek visszaküldése
  • 9..8.1. A 9.9 cikkelyben a pontok beszerzésére vonatkozó korlátozások kivételével a Zomo HOME Bt.  Ügyfele visszaküldheti a megvásárolt termékeket és jogosult a rájuk fizetett teljes összeg visszatérítésére egy szerződés közvetítésével a következő esetekben:
   • 9.8.1.1. a termékek súlyosan megrongálódtak
   • 9.8.1.2. a kiszállított termékek különböznek (részletek, mennyiség, stb.) a leadott rendelésben szereplő termékektől
   • 9.8.1.3. a termékek gyártási hibásak
   • 9.8.1.4 A 7.9 cikkelyben a pontok beszerzésére vonatkozó korlátozások kivételével a Zomo HOME Bt.  Ügyfele visszaküldheti a megvásárolt termékeket és jogosult a rájuk fizetett teljes összeg visszatérítésére egy szerződés közvetítésével a következő esetekben:
  • 9.8.2. Hűségprogram keretében a Zomo HOME Bt.  megtérítheti a visszaküldött termék teljes szállítási költségét (mind a kiszállítási, mind a visszaszállításit, a visszaküldés okától függetlenül), ha az igényt és a visszaküldést a 9.8.3. pont a) alpontjában leírt űrlap kitöltésével terjesztik elő, aőwww.zomohome.hu honlapon a Profilom menüpontban terjesztik elő. A visszaküldési formanyomtatvány kitöltésével a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani egy vagy több megrendelésből a visszaküldendő termékeket (30 napos határidőn belül). Abban az esetben, ha az Ügyfél más futárszolgálatot vagy más szállítási módot (posta, személyes) használ, akkor a 2014. június 4.-i 34.-es szakemberekkel kötött szerződések esetében fennálló fogyasztói védelemről, valamint a jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló Sürgősségi Kormányrendelet által a 13. cikkely 3. bekezdésében, valamint a 14. cikkelyben előírtak alkalmazandóak.

   Fentieken felül- Hűségprogramtól függetlenül – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) (magyar) Korm. rendelet rendelkezése alapján a Fogyasztót megilleti az indoklás nélküli elállás joga.


   • a) A Fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát a
    • (i) Terméknek,
    • (ii) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,
    • (iii) több tételből vagy darabból álló Terméke esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
    • (iv) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
     a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a Terméket kiszállító személytől eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.
   • b) A Fogyasztó elállási jogát az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja között is gyakorolhatja.
  • 9.8.3. Az elállási időszak lejárta előtt az ügyfél tájékoztatja a Zomo HOME Bt-t a szerződéstől való elállási szándékáról. E célból az Ügyfél választhat, egyet a  következő lehetőségekből:
   • a) használja a jelen Dokumentum mellékletét képező elállási űrlapot.
   • b) bármilyen más egyértelmű nyilatkozatot tesz szerződéstől való elállási szándékáról.


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: (Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő jelölendő)
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

  • 9.8.4. Azon ügyfélre, aki a 7.8.3. pont szerint értesítette a Zomo HOME Bt-t elállási szándékáról, köteles haladéktalanul a termék(ek)et, mely(ek)re hivatkozott visszaszolgáltatni a Zomo HOME Bt-nek, vagy egy általa felhatalmazott személynek (általában a gyorsfutárszolgálatnak, amely ki van jelölve a www.zomohome.hu honlapon), de legkésőbb az elállási szándék közlésétől számított legtöbb 30 napon belül. Az időpont betartottnak számít, ha az Ügyfél a 30 napos periódus lejárta előtt elküldte a termékeket és a termék szállítás alatti védelméről gondoskodott.
  • 9.8.5. A Zomo HOME Bt.  ügyfele nem küldheti vissza a megvásárolt termékeket és/vagy nem követelhet semmiféle ellenszolgáltatást/kártérítést következő esetekben:
   • 9.8.5.1. Ha a 9.8.1 cikkelyben előírt esetekben kérelmezett visszaküldési kérés keltezése meghaladja a 9.8.2. cikkelyben előírt, a kiszállítás időpontja utáni második munkanaptól számított 30/14 napot.
   • 9.8.5.2. Ha a termék 9.8.1 cikkelyben előírt esetek valamelyikének indokával kerül visszaküldésre, és a termék nincs ugyanabban az állapotban, amelyben kiszállították (a kísérő dokumentumokkal és alkatrészekkel – feltéve, hogy nem éppen a termék hibája miatt kerül visszaküldésre).
   • 9.8.5.3. Ha a termék az Ügyfél által bemutatott elképzelés alapján egyedileg készült vagy személyre szabták.
   • 9.8.5.4. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (Ezek a termékek megjelöltek és nem visszaküldhető termékekként vannak feltüntetve).
   • 9.8.5.5. Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • 9.8.6 Tag/Ügyfél a rendelést visszaigazoló e-mailben kap értesítést arról, hogy a termékek visszaküldhetők vagy sem, és ha igen, milyen költségek merülhetnek fel a visszaküldéskor. Azokat a termékeket, amelyek egy készlet részeit képezik, készletként kell visszaküldeni.
  • 9.8.7. Ha az Ügyfél az elállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az megrendeléstől eláll, a Zomo HOME Bt.  haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül, az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon – haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül – visszatéríti az Ügyfél által megfizetett teljes összeget. A Zomo HOME Bt.  a visszatérítésre az Ügyfél által igénybe vett fizetési módtól eltérő más fizetési módot is választhat, azonban ehhez az Ügyfél kifejezett beleegyezése szükséges.
   A Zomo HOME Bt.  visszatarthatja az Ügyfél által megfizetett teljes összeget, amíg az Ügyfél a Terméket vissza nem szolgáltatja a Zomo HOME Bt.  részére vagy az Ügyfél nem igazolja kétséget kizáróan a Termék visszaküldését a Zomo HOME Bt.  részére.
  • 9.8.8. Az Ügyfél a megvásárolt termékeket vételárának csak egy részének visszatérítésére jogosult abban az esetben, ha ezek olyan állapotban vannak, amely csökkenti az újrahasznosítási értéküket (nem tartalmazza az összes alkatrészt, hiányoznak a dokumentumok, vagy egyéb okok, amelyek befolyásolják az eredeti terméket).
  • 9.8.9 Ha az ügyfél nem csomagolja be megfelelően a visszaküldésre szánt terméket és ezáltal azt nem lehet sérülésmentesen szállítani, a futár visszautasíthatja a csomag szállítását a Zomo HOME Bt.  költségére. Ha az ügyfél a terméket nem megfelelően csomagolja be és más módon küldi vissza (más futárszolgálat, magyar posta, személyesen adja le), a terméken ebből adódóan keletkezett károkért/sérülésekért ő felel. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak az eredeti csomagolásra, hanem minden olyan csomagolásra, ami a futárszolgálat honlapján van meghatározva, és ami eleget tesz a termék védelmének, annak anyaga, mérete, stb. függvényében.
 1. Adathalászat
 • 10.1. A Zomo HOME Bt.  sosem igényel az Ügyfeleitől vagy Tagjaitól semmilyen kommunikációs csatornán keresztül (telefon/SMS/e-mail/stb.) bizalmas adatokra vonatkozó információkat, mint pl. a számlák/hitelkártyák vagy a személyes jelszavak.
 • 10.2. Az Ügyfél/Tag vállalja a teljes felelősséget, ha a bizalmas adatait felfedi egy harmadik félnek.
 • 10.3. A Zomo HOME Bt.  elhárít minden felelősséget, abban az esetben, ha a Tag/Ügyfél károsul egy harmadik fél miatt, aki azt állítja, hogy az Zomo HOME Bt.  alkalmazottja/annak érdekeit képviseli.
 • 10.4. Az Ügyfél vagy a Tag bármely elérhetőségen tájékoztatja a Zomo HOME Bt-t az ilyen jellegű kísérletekről.
 • 10.5. Zomo HOME Bt.  nem támogatja a SPAM-et (levélszemetet). Bármely tag/ügyfél, aki e-mail címét közli a weboldalon, bármikor lemondhatja az ehhez társított ügyfélfiókját.
 • 10.6. A Zomo HOME Bt.  által kezdeményezett kommunikáció (pl. e-mail), tartalmazzák a feladó teljes és pontos azonosító adatait vagy elérhetőségét, a tartalom továbbításának időpontjában.
 • 10.7. Az alábbi célokat kell tekinteni csalás kísérleteknek a weboldal/tartalom és/vagy Zomo HOME Bt.  ellen. A Zomo HOME Bt.  fenntartja a jogot, hogy feljelentést tegyen az vagy azok ellen, aki (k) megpróbálta (megpróbálták), vagy elérte (elérték) ezt a célt:
  • 10.7.1. egy másik Tag/Ügyfél bármely adataihoz való hozzáférés egy fiókon keresztül vagy bármely más módon.
  • 10.7.2. a weboldal Tartalmának vagy bármely a Zomo HOME Bt.  által az Ügyfélnek /Tagnak küldött levéltartalom megváltoztatása vagy módosítása.
  • 10.7.3. azon szerver/ szerverek teljesítményének befolyásolása, melyen fut a weboldal.
  • 10.7.4. bármely harmadik félnek, aki nem rendelkezik a szükséges jogi hatósággal, hozzáférést engedélyezni vagy kifecsegni a Zomo HOME Bt.  által a Tagnak/Ügyfélnek bármely úton küldött tartalmait, ha az illető nem jogos címzett.
 1. A felelősség korlátozása
 • 11.1. Zomo HOME Bt.  kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján tehető felelőssé.
 • 11.2. Abban az esetben, ha egy Tag/Ügyfél úgy ítéli meg, hogy egy, a Zomo HOME Bt.  által bármilyen módon küldött Tartalom, szerzői jogot vagy egyéb jogokat sért, részletekért vegye fel a kapcsolatot a Zomo HOME Bt-vel, a megadott elérhetőségeken vagy az  info@zomohome.hu e-mail címen, oly módon, hogy a Zomo HOME Bt.  a tények tudatában tudjon döntést hozni.
 • 11.3. Zomo HOME Bt.  regisztráció hiányában nem garantálja a hozzáférést a webhelyhez vagy a szolgaltatásokhoz a Tag vagy az Ügyfél számára, és nem jogosítja fel letöltés és a tartalom részben és/vagy teljes módosítására, a tartalom részleges vagy teljes reprodukálására, hogy másoljon vagy kihasználjon bármilyen tartalmat bármilyen más módon, hogy bármely harmadik személynek bármilyen olyan tartalmat továbbítson amelyre létezik és/vagy a kapott hozzáférést, használati megállapodás alapján, a Zomo HOME Bt.  előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 • 11.4. A Zomo HOME Bt.  nem felel azon weboldalak tartalmáért, minőségéért vagy természetéért, amelyekhez a tartalom linkjein keresztül lehet eljutni, függetlenül a linkek jellegétől. Ezekért az oldalakért a tulajdonosok viselik a teljeskörű felelősséget.
 • 11.5. A Zomo HOME Bt.  mentesítve van bármilyen felelősség alól a Taggal vagy Ügyféllel szemben, ha a bármilyen módon (elektronikusan, telefonon, stb.) honlapokon keresztül, e-mailben vagy egy Zomo HOME Bt.  alkalmazott által közvetített webhelyek és/vagy tartalom bármilyen természetű kárt okoz a Tagnak, Ügyfélnek és/vagy bármely harmadik félnek, amely a Tartalom átutalásában részt vett.
 • 11.7. Az Ügyfél vagy Tag és bárki – aki közvetlenül vagy közvetett vásárlási akciót végez a honlapon keresztül – között fellépő beszerzésekből, különleges ajánlatokból, vásárlási akciókból, reklámozásból vagy bármely típusú viszonyból/kapcsolatból/tranzakcióból/együttműködésből, stb. (nem kizáró jellegű felsorolás) eredő viszonyokért vagy azok következményeiért a honlap kezelői, rendszergazdái és/vagy tulajdonosai az Általános Szerződési Feltételek előírásainak keretein belül semmiképpen nem tehetők felelősekké.
 1. Vis maior
 • 12.1. Eltérő rendelkezés hiányában egy megkötött és folyamatban lévő szerződés feleinek egyike sem lesz felelős a szerződés bármelyik rá háruló kötelezettségének teljes vagy részleges, határidőn kívüli és/vagy nem megfelelő elmulasztásáért, ha a megfelelő kötelezettség elmulasztását egy előre nem látható esemény okozta.
 • 12.2. A fél vagy a fél jogi képviselője, amely fenti említett eseményre hivatkozik köteles tájékoztatni a másik felet, azonnal és teljes mértékben, az esemény bekövetkezéséről és meghozni minden lehetséges intézkedést az esemény következményeinek elhárítása érdekében.
 • 12.3. A fél vagy a fél jogi képviselője, amely fenti említett eseményre hivatkozik csak akkor mentesül fenti kötelezettség alól, ha maga az esemény megakadályozza ennek véghezvitelében.
 • 12.4. Ha az esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül az említett esemény nem szűnik meg, bármely félnek joga van értesíteni a másik felet a szerződés felmondásáról, anélkül, hogy hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.
 • 10.5. Az előre nem látható eseményre hivatkozó félnek az esemény bekövetkeztétől számított 30 napon belül bizonyítania kell kötelezettsége teljesítésének lehetetlenségét, de a 10.3 cikkely keretein belül.
 • 12.6. Rendkívüli (nem a Zomo HOME Bt.  hibájából adódó) és váratlan események (például a fuvarozó vagy a beszállító balesete) miatt előfordulhat, hogy a termékek kiszállítása nem lehetséges. Ebben az esetben az Ügyfél aktiválható akciós pontokat kaphat (a Zomo HOME Bt.  mérlegelésétől függően), amelyeket szabadon felhasználhat termékek vásárlására a .www.zomohome .hu webhelyen a 7.9 pont szerint.
 1. Vitás kérdések rendezése
 • 13.1. A weboldalak és/vagy a Zomo HOME Bt.  által a Tag/Ügyfél felé küldött bármilyen tartalom használata/látogatása/megtekintése/stb. és/vagy továbbítása (elektronikus, telefon, stb) által, ez kijelenti, hogy egyetért legalább az „Általános Szerződési Feltételek”-kel.
 • 13.2. Bármilyen, a jelen Általános Szerződési Feltételek-kel kapcsolatos vitás ügylet, amelyek a Tag/Ügyfél és a Zomo HOME Bt.  között bekövetkezhetnek, békés úton megoldható.
 • 13.3. Bármilyen vitás ügyet amely a Tag/Ügyfél és a Zomo HOME Bt.  vagy partnerei között bekövetkezhet, békés úton megoldható. Ha ez nem lehetséges, a konfliktus megoldása a Zomo HOME Bt.  székhelyén illetékes bíróság vagy a Tag/Ügyfél címéhez tartozó illetékes bíróság által történik, a hatályos jogszabályok előírásai szerint.
 1. Záró rendelkezések
 • 14.1. Zomo HOME Bt.  fenntartja a jogot, hogy megtegyen bármilyen változtatást jelen rendelkezésekben, valamint bármilyen változtatást a saját webhelyen/webhely szerkezetben/szolgáltatásban, valamint bármilyen tartalmi változtatást, a Tag vagy Ügyfél előzetes értesítése nélkül.
 • 14.2. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései keretein belül a Zomo HOME Bt.  nem tehető felelőssé a webhelyen bármilyen okokból esetlegesen bekövetkezett hibákért, beleértve a webhely rendszergazdája által végrehajtott változtatások, beállítások, stb miatt.
 • 14.3. A Zomo HOME Bt.  fenntartja a jogot arra, hogy a webhely akármelyik oldalára bármilyen természetű reklám bannereket és/vagy tegyen be, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 1. Kapcsolattartás és egyéb információk
 • 15.1. Ha bármilyen a Zomo HOME Bt-vel kapcsolatos kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a 00 36 30 5912315 telefonszámon, hétfőtől péntekig 08:00 és 17:00 óra között, vagy a info@zomohome.hu e-mail címen.